verdieping deel 4


Deel 4 van de natuur meditatie training vind ik nog niet compleet. Het is lastig dit subtiele proces in woorden te vatten.
ik ga nog een poging wagen deze te verfijnen.
vandaag wat extra uitleg 
Het proces begint met de vraag of één van onze verwanten dit feast met ons wil vieren. Het is tevens een uitnodiging aan onze verwanten om je dieper te verbinden. 
Met onze verwanten verwijs ik naar de bomen, planten, stenen en dieren.
inj onze maatschappij lijkt het of wij als mens daar boven verheven zijn.  Alsof wij meer "waart" zouden zijn ? !!  In mijn beleven zijn wij alle gelijkwaardig. Dit besef is waarschijnlijk een voorwaarde om de vraag naar contact beantwoord te krijgen.

Met welke van onze verwanten voel je de sterkste verwantschap ? 

Stenen hebben mij al veel geleerd en gegeven

Vele vogels wisten mijn hart te raken met
hun timing van lied en trilling
Planten die hun waardevolle medicijn aanbieden
dankbaar genoot ik van genezing
Met bomen voel ik echter de grootste verwantschap
We lijken elkaar aan te vullen tot een geheel
Om een voorbeeld te noemen
Onze ademhaling  O2 in CO2 uit
Bomen  CO2 in O2 uit
Zo gaat dat ook met onze emoties wat
Wat wij loslaten, kunnen zij zich mee voeden (als een soort compost )
we krijgen daar een soort van aarde / licht kracht voor terug

Zelf schok ik de eerste keer van de directheid en
de soort confrontatie in het eerste contact
wij zijn gewent aan een reeks van formaliteiten en lege woorden in een eerste ontmoetingen
bomen hebben daar geen boodschap aan
Ik dacht wel heel diep in mijn buik te ademen
Aan de groene hand van mijn boom vriend weet ik diepe lagen te bereiken  waarvan ik het vermoeden niet had dat die bestonden
Zo ook met pijn waarvan ik dacht wel verwerkt te hebben
Mijn boom vriend weet met zijn groene vinger nog wel een zere plek
Liefde vol krijg ik meteen inzicht en healing geboden
Laat je niet afschrikken en neem de tijd die je nodig hebt
De eerste twee meditaties zijn geschreven met in gedachten een boom maar is van toepassing op alle verwanten en is op jouw manier in te vullen
Als je in hart aanwezig bent
Diep in je lichaam en je zintuiglijke ervaring zakt
Zal de rest vanzelf ontstaan.


Het pad naar elkaar toe is de meditatie
Hoe lang het pad is ?
Misschien heb je de volle 40 dagen nodig voor dit pad

Zelf heb ik een tussen stukje gehad
Ik voelde dat ik vlak bij was
maar daar stopte het
Van welke richting ik ook het bos inliep
ik kwam steeds op het zelfde open plekje uit
een tijdlang ben ik naar die open plek gegaan
om daar mijn meditatie te doen
heel onverwachts hoorde ik het weer
en liep toen de laatste paar honderd meter

Deze meditatie gaat verder
Hou je eigen tempo aan


Geen opmerkingen: