volle maan deel 2

vandaag  volle maan van Imbolc
voor maan meditatie zie de pagina van gisteren
meer info over Imbolc zie de pagina's van 1 en 2 febr
op deze pagina meer licht op de maan
In onze traditie lijkt kennis van de maan een beetje vergeten maar door uitdrukkingen nog wel herkenbaar.
Mijn oma zei altijd wanneer ze menstrueerde “opoe is op bezoek “
Met opoe verwees ze naar “grootmoeder” maan.
Wat een schril contrast met wat we nu over menstruatie leren en hoe er naar gekeken wordt door bijvoorbeeld de media.
Pas nadat ik de relatie menstruatie – maan had bemerkt, herkende ik de opmerking van mijn oma. Niemand had mij verteld over de maan .
De maan heeft mij echter enorm geholpen de positieve kanten van mijn menstruatie te herkennen, te waarderen en er van te gaan te houden.
Iedere maand weer krijgt een vrouw gelegenheid zichzelf diep te reinigen. Alle overbodige ballast kan met het bloed worden losgelaten. Het licht van de maan geeft inzicht en helpt verwerken wat nog geheeld mag worden.
De parallel die bestaat met de verschillende maan fasen. De golf beweging, de innerlijke eb en vloed. Ik vind dat informatie die meisjes in de puberteit horen te krijgen.
Het geeft kracht en eigen verantwoordelijkheid.

Niet alleen voor vrouwen is de maan een zachte bron van hulp.
Ieder mens bestaat voor 70 % uit water dat is niet exclusief voor vrouwen.
Mannen kunnen in het licht van de maan zien hoe hun vrouwelijke eigenschappen bronnen van kracht kunnen zijn in plaats van een bundeltje zwakke eigenschappen.
Daadkracht, een manlijke eigenschap kun je zachter maken door het te koppellen aan het vrouwelijke volharding (vol hart ing).
Dit kun je misschien goed gebruiken om het winterfeest vol te houden.  Wanneer er door de stilte heen oude pijn naar boven komt.
In het licht van de maan kun je zacht blijven en in liefde kijken naar wat daar weerspiegelt wordt.


Wil je nog veel meer weten over de maan ?
er zijn Nederlandse vrouwen die heel inspirerend hebben geschreven over de maan 

- Dochter van de maan van  Annemarie Peters
- Het grote boek van de maan van Claudia van der Sluis
- In het licht van maan van Petra Stam en Marja de Zeeuw
- De stem van de Godin - Joyce Hellendoorn
dankbaarheid
is een mooi
dank je wel

Geen opmerkingen: